Systemy zarządzania treścią

CMS od angielskiego content management systems pozwala zautoryzowanemu użytkownikowi np. właścicielowi serwisu na modyfikację zawartości serwisu w czasie rzeczywistym.

Tworzone przeze mnie systemy CMS, będące składową mojego frameworka są przyjazne użytkownikowi oraz umożliwiają w pełni zarządzanie umówionymi elementami.

Dostęp do mojego CMS może być wielopoziomowy i np. admin ma dostęp do pełnej zawartości, sklep już tylko do elementów związanych ze sklepem, który użytkownik reprezentuje i np. handlowiec mogący jedynie aktualizować wpisy.
Innym przykładem może być menedżer lokalu mający dostęp do całości, a poszczególne osoby do określonych elementów, jak organizowanie imprez czy dodawanie zdjęć do galerii.

System może mieć wyłączoną opcję kasowania danych z bazy, historię przeglądania zmian w rekordach czy porównywania treści.

Wszystko według potrzeb.